Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?

Xuất bản: 14/09/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ là: Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nghĩa của từ “tàn nhẫn” là gì?

Nghĩa của từ “tàn nhẫn” là độc ác quá mức gây đau khổ tai hại với người khác.

Nghĩa của từ "ngán" trong câu "Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại" trong bài Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương là:

Nghĩa của từ "ngán" trong câu "Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại" trong bài Tự tình (bài II) của Hồ Xuân Hương là không còn thích thú, thiết tha gì nữa.

Nghĩa của từ "ông Đồ" trong bài thơ "ông Đồ" của Vũ Đình Liên là:

Nghĩa của từ ông Đồ trong bài thơ ông Đồ của Vũ Đình Liên là: Người dạy học chữ nho xưa.

Dòng nào diễn tả đúng nhất nghĩa của từ "chông chênh" ?

Dòng diễn tả đúng nhất nghĩa của từ chông chênh là: Không vững chãi vì không có chỗ dựa chắc chắn.

Nghĩa của từ "ngán" trong câu "Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại" là gì?

Nghĩa của từ ngán trong câu Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại là không còn thấy thích thú, thiết tha gì nữa

Cách giải thích thế nào về nghĩa của từ không đúng?

Cách giải thích về nghĩa của từ không đúng là đọc nhiều lần là từ cần được giải thích

Khi giải thích nghĩa của từ trung niên: người đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa già, được giải thích theo cách nào?

Khi giải thích nghĩa của từ trung niên: người đã quá tuổi thanh niên nhưng chưa già, được giải thích theo cách là trình bày khái niệm mà từ biểu thị

Các từ "học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, giáo vụ, bàn, ghế, sách, vở, bút, mực, phấn, bảng, kĩ sư, lớp học, cờ, trống" đều được bao hàm trong phạm vi nghĩa của từ "nhà trường". Đúng hay sai?

Các từ "học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, giáo vụ, bàn, ghế, sách, vở, bút, mực, phấn, bảng, kĩ sư, lớp học, cờ, trống" đều được bao hàm trong phạm vi nghĩa của từ "nhà trường" là sai.

Nghĩa của từ nào dưới đây có phạm vi bao hàm nghĩa của các từ còn lại?

Nghĩa của từ hành động phạm vi bao hàm nghĩa của các từ còn lại.

đề trắc nghiệm ngữ văn 6 mới nhất

X