Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Việt Nam (3-1929) chứng tỏ

Xuất bản: 21/05/2024 - Cập nhật: 21/05/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Việt Nam (3-1929) chứng tỏ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời ở Việt Nam (3-1929) chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ để giành quyền lãnh đạo cách mạng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X