Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:

Xuất bản: 10/11/2020 - Cập nhật: 10/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới là do:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 7 mới nhất

X