Chất nào sau đây là đồng phân của propylamin?

Xuất bản: 09/03/2023 - Cập nhật: 09/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây là đồng phân của propylamin?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trimetylamin là đồng phân của propylamin vì chúng có cùng công thức phân tử là C3H9N.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X