Chất nào sau đây không phải dạng thù hình của cacbon ?

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không phải dạng thù hình của cacbon ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

thạch anh không phải dạng thù hình của cacbon

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X