Chất nào sau đây có khả năng tạo phản ứng màu đặc trưng với iot?

Xuất bản: 24/03/2023 - Cập nhật: 24/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có khả năng tạo phản ứng màu đặc trưng với iot?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tinh bột có khả năng tạo phản ứng màu đặc trưng với iot. Phản ứng giữa hồ tinh bột với dung dịch iot tạo màu xanh lam đặc trưng (còn được gọi là phản ứng màu của iot với hồ tinh bột).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X