Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

Xuất bản: 14/10/2020 - Cập nhật: 14/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chất lượng của đất ảnh hưởng tới

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, đặc biệt là đất trồng. Chất lượng của đất ảnh hưởng tới năng suất cao trồng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X