Chất liệu vải không để làm rèm như thế nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Chất liệu vải không để làm rèm như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chất liệu vải để làm rèm là:
+ Vải dày, in hoa, nỉ, gấm,... Vải bền, có độ rủ
+ Vải mỏng như voan, ren... - SGK trang 44

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X