Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 03/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng trên mặt lá của cây có tác dụng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cây sống ở vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí khổng trên mặt lá của cây có tác dụng là giảm sự thoát hơi nước của cây.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?

1. Tạo lực hút đầu trên.
2. Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.
3. Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

Thoát hơi nước có những vai trò là : Tạo lực hút đầu trên, giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng và khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

Ở hầu hết lá trưởng thành, quá trình thoát hơi nước chủ yếu được thực hiện thông qua cấu trúc nào sau đây?

Ở hầu hết lá trưởng thành, quá trình thoát hơi nước chủ yếu được thực hiện thông qua cấu trúc Khí khổng.

Sự mở khí khổng ngoài vai trò thoát hơi nước cho cây, còn có ý nghĩa

Khí khổng tập trung chủ yếu qua lá. Trong đó, mặt trên của lá tập trung ít khí khổng hơn so với mặt dưới. Sở dĩ phải có cấu tạo như vậy là bởi vì mặt trên của lá tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời nhiều hơn. Nếu mặt trên có nhiều khí khổng thì mặt trên sẽ thoát hơi nước nhanh hơn rất nhiều so với mặt...

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là:

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào sau đây ?

Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ khi: thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh. Vì vậy, cần phải tưới nước đủ cho cây nhất vào các thời kì này.
Quá trình thoát hơi nước mạnh để lỗ khí mở nhiều, quá trình quang hợp diễn ra mạnh mẽ hơn để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết trong cây.

Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở

Thoát hơi nước qua lá nhờ các lỗ khí tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá.

Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm ?

Cây xương rồng thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm để tránh mất nước vào ban ngày do nhiệt độ quá cao, ánh nắng mạnh và gió mạnh.

Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây ?

Vai trò của quá trình thoát hơi nước:
- Điều hòa không khí: Quá trình quang hợp giúp hấp thụ khí CO2 trong khí quyển - sản phẩm của quá trình hô hấp của động vật khác, đồng thời nhả ra khí O2 - nguyên liệu của quá trình hô hấp của động vật khác.

Ở cây nào dưới đây, thoát hơi nước chỉ diễn ra ở mặt trên của lá ?

Cây nong tằm có lá rất lớn, hình tròn, nổi trên mặt nước. Vì vậy, lỗ khí tập trung ở mặt trên của lá.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X