Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu thơ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện khi sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa ri trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X