Cấu tạo mối ghép bằng then gồm mấy phần?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cấu tạo mối ghép bằng then gồm mấy phần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Đó là trục, bánh đai, then.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X