Cấu tạo mối ghép bằng chốt gồm mấy phần?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cấu tạo mối ghép bằng chốt gồm mấy phần?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A
Đó là đùi xe, trục giữa, chốt trụ.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 8 mới nhất

X