Câu nói: Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” nói về:

Xuất bản: 15/10/2020 - Cập nhật: 15/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Câu nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” nói về:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Câu nói: “Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” nói về thực tiễn là mục đích của nhận thức.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X