Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:

Xuất bản: 02/11/2020 - Cập nhật: 02/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tài chính- ngân hàng học mới nhất

X