Câu nào sau đây chứa số từ?

Xuất bản: 02/08/2022 - Cập nhật: 02/08/2022 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Câu nào sau đây chứa số từ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Câu chứa số từ là: Sau bốn mươi bảy ngày bị cầm tù trong một đường hầm chật hẹp, nay được hít thở cái không khí ẩm và mặn của biển, còn gì vui sướng hơn!

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X