Câu nào rõ nhất tâm trạng lo sợ của Bấc sau khi được Thoóc-tơn cứu sống

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Câu nào rõ nhất tâm trạng lo sợ của Bấc sau khi được Thoóc-tơn cứu sống
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Con chó Bấc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X