Câu nào nêu đúng về tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh?

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Câu nào nêu đúng về tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chọn đáp án: A
Câu nêu đúng về tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh là “Cung cấp những tri thức về sự vật một cách khách quan, đúng với chân lí và chuẩn mực được thừa nhận.”

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X