Câu nào không mắc lỗi diễn đạt liên quan đến lôgíc ?

27/11/2020 116

Câu Hỏi:
Câu nào không mắc lỗi diễn đạt liên quan đến lôgíc ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X