Câu nào dưới đây sử dụng tình thái từ cầu khiến?

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Câu nào dưới đây sử dụng tình thái từ cầu khiến?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tình thái từ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X