Câu nào dưới đây mắc lỗi diễn đạt liên quan đến logic?

27/11/2020 597

Câu Hỏi:
Câu nào dưới đây mắc lỗi diễn đạt liên quan đến logic?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X