Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?

07/12/2020 151

Câu Hỏi:
Câu nào diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Câu “Ngôn ngữ nghệ thuật được chắt lọc ra từ ngôn ngữ đời thường.” diễn đạt đúng bản chất của ngôn ngữ nghệ thuật.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X