Câu lục bát nào sau đây không phải là thơ?

08/12/2020 214

Câu Hỏi:
Câu lục bát nào sau đây không phải là thơ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
câu lục bát không phải thơ là câu “Giống ruồi là giống hiểm nguy - Bởi vì cánh nó mang vi trùng nhiều”.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X