Câu hỏi nào dưới đây không nhằm trực tiếp định hướng cụ thể cho việc tìm hiểu

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Câu hỏi nào dưới đây không nhằm trực tiếp định hướng cụ thể cho việc tìm hiểu đối tượng, hoàn cảnh khi trình bày một vấn đề?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Câu hỏi không nhằm trực tiếp định hướng cụ thể cho việc tìm hiểu đối tượng, hoàn cảnh khi trình bày một vấn đề: Thời gian nói (sáng, chiều, ngày, đêm, thời lượng bao nhiêu,...)?

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X