Câu Chiếc vành với bức tờ mây - Duyên này thì giữ vật này của chung có thể giải

08/12/2020 44

Câu Hỏi:
Câu Chiếc vành với bức tờ mây - Duyên này thì giữ vật này của chung có thể giải nghĩa như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Câu Chiếc vành với bức tờ mây - Duyên này thì giữ vật này của chung có thể giải nghĩa từ sâu thẳm trong lòng, Kiều chưa nỡ trao hẳn cả tình yêu và kỉ vật cho Thúy Vân, hình như chỉ muốn nhờ Vân giữ hộ.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X