Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có mấy khu chính?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Căn cứ vào hoạt động của các gia đình, nơi ở thường có 7 khu chính - SGK trang 35

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X