Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm nào có nhiệt độ tháng XII cao nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Khí hậu, cho biết trong các trạm khí tượng sau đây, trạm Cần Thơ có nhiệt độ tháng XII cao nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X