Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm

Xuất bản: 02/03/2023 - Cập nhật: 02/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có nhiều ngành nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang Công nghiệp chung, trung tâm công nghiệp Hải Phòng có nhiều ngành nhất.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X