Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của gió Tây khô nóng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X