Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết biểu đồ khí hậu nào dưới đây có biên độ nhiệt trong năm cao nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, biểu đồ khí hậu có biên độ nhiệt trong năm cao nhất là biểu đồ khí hậu Hà Nội.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 9.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X