Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhận định nào không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhận định không đúng với vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên là giáp với Biển Đông.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X