Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết cửa khẩu quốc tế nào sau đây không nằm ở Tây Nguyên?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cửa khẩu quốc tế A Đớt không nằm ở Tây Nguyên
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X