Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc -

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết các tuyến đường Bắc - Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các tuyến đường Bắc - Nam chạy qua vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 28.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X