Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trung tâm công nghiệp Huế không nằm ở vùng Bắc Trung Bộ.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X