Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết nhận định nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Về phân bố cây công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ thì câu trả lời không đúng là dừa trồng nhiều ở Tây Nghệ An.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 27.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X