Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy xác định các thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cà Mau, Long Xuyên là thắng cảnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X