Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 - 2007?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhận xét không đúng khi nói về khách du lịch và doanh thu về du lịch nước ta giai đoạn 1995 - 2007 là khách nội địa giảm qua các năm.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 25.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X