Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố nào có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị xuất khẩu cao nhất nước ta.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X