Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của vùng Nam Trung Bộ có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đà Nẵng (thuộc vùng Nam Trung Bộ) có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cao nhất.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 24.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X