Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nhận xét đúng nhất nói về giá trị sản xuất hàng tiêu dùng năm 2000-2007đó là giá trị sản xuất dệt may, da giày, giấy-in-văn phòng phẩm tăng liên tục.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 22.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X