Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60% ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các tỉnh có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60% là : Tuyên Quang, Quảng Bình, Kon Tum, Lâm Đồng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 20.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X