Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết Tây Nguyên tiếp giáp với

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết Tây Nguyên tiếp giáp với các vùng nông nghiệp nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tây Nguyên tiếp giáp với các vùng nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 18.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X