Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều tỉnh có GDP bình quân đầu người trên 18 triệu đồng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X