Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 21/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào có quy mô trên 100 nghìn tỷ đồng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Thành Phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế có quy mô trên 100 nghìn tỷ đồng.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 17.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X