Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng

Xuất bản: 21/12/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 14.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Sự khác nhau rõ nét của vùng núi Trường Sơn Nam so với Trường Sơn Bắc là gì?

Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Nam so với vùng núi Trường Sơn Bắc nghĩa là chỉ ra đặc điểm Trường Sơn Nam có mà Trường Sơn Bắc không có. Trường Sơn Nam có sườn tây thoải, sườn đông dốc đứng → Tính bất đối xứng giữa hai sườn rõ nét hơn Trường Sơn Bắc.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam?

Đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Nam gồm các khối núi và cao nguyên.
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam trang 14.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, hãy cho biết cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cao nguyên có độ cao cao nhất ở vùng núi Trường Sơn nam là cao nguyên Lâm Viên với bề mặt cao nguyên cao >1500m và nhiều đỉnh cao trên 2000m như Lang Biang, Bi Doup…

Ranh giới giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam là:

Ranh giới giữa vùng núi Trường Sơn Bắc và vùng núi Trường Sơn Nam là dãy Bạch Mã

Vùng núi Trường Sơn Nam có đặc điểm là

Vùng núi Trường Sơn Nam có đặc điểm là sự tương phản về địa hình giữa hai sường đông – tây

vùng núi Trường Sơn Nam có vị trí

vùng núi Trường Sơn Nam có vị trí nằm ở phía nam dãy Bạch Mã

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Trường Sơn Nam là:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Trường Sơn Nam là Gồm các khối núi và cao nguyên

Căn cứ vào atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là

Căn cứ vào atlat Địa lí Việt Nam trang 14, đỉnh núi có độ cao lớn nhất ở vùng núi Trường Sơn Nam là Ngọc Linh

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X