Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cắm hoa trang trí tủ, kệ sách nên chọn dạng thẳng, bình cao, ít hoa

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 6 mới nhất

X