Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm 10C. Hãy cho

26/11/2020 67

Câu Hỏi:
Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm ${1}^{0}$C. Hãy cho biết 1calo bằng bao nhiêu jun?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án B
Ta có: 1calo = 4,2J

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X