Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm 10C. Hãy cho

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm ${1}^{0}$C. Hãy cho biết 1calo bằng bao nhiêu jun?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án B
Ta có: 1calo = 4,2J

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X