Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống

Xuất bản: 11/11/2020 - Cập nhật: 11/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Cách viết về chó sói và cừu của Buy- phông và La Phông ten có điểm gì giống nhau?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 9 mới nhất

X