Cách nói về những hình ảnh dân dã của làng quê cho thấy tác giả là người như thế

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cách nói về những hình ảnh dân dã của làng quê cho thấy tác giả là người như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Chọn đáp án: B
Cách nói về những hình ảnh dân dã của làng quê cho thấy tác giả là người có tấm lòng tha thiết với công việc của nhà nông

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X