Cách giải thích nào chỉ ra được nguyên nhân sâu xa cái chết bi thảm của Chí

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cách giải thích nào chỉ ra được nguyên nhân sâu xa cái chết bi thảm của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Chí Phèo

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyên nhân sâu xa cái chết bi thảm của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao là vì Chí Phèo hiểu rõ tình trạng, bế tắc, tuyệt vọng của mình.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X