Cách bác bỏ lập luận nào sau đây là đúng?

24/11/2020 156

Câu Hỏi:
Cách bác bỏ lập luận nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X